Vítejte v Obchodě Aisope Česko!

Obchodní podmínky

REFERENČNÍ TRANSAKCE

Při nákupu přes Paypal na našem webu budete používat referenční transakce. Referenční transakce umožňují rychlejší placení, pokud chcete po prvním nákupu pomocí Paypal zakoupit více produktů.

PŘEHLED

Tyto webové stránky provozuje společnost AISOPE CO., LTD (41 Devonshire Street Ground Floor Office 1, London, United Kingdom, W1G 7AJ). Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na AISOPE CO., LTD. Evropa nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, za podmínky, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Navštěvováním našich stránek a / nebo nákupem od nás se účastníte naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Obchodní podmínky“, „Podmínky“), včetně těchto dodatečných podmínek a zásad, na které odkazujeme zde a / nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvateli obsahu.

Před přístupem nebo použitím našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto Obchodní podmínky. Přístupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Obchodními podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na web nebo používat jakékoli služby. Pokud jsou tyto Obchodní podmínky považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto Obchodní podmínky.

Na veškeré nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu se vztahují také Obchodní podmínky. Aktuální verzi Obchodních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Obchodních podmínek zveřejněním aktualizací nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Vaše pokračující používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Následující materiály nejsou na AISOPE povoleny
Žádný text ani obrázky, které by porušovaly jakákoli práva duševního vlastnictví, včetně, ale bez omezení, autorských práv, ochranných známek a práv na soukromí / publicitu.
Žádný text ani obrázky obscénnosti, pornografie nebo nahoty, které nemají uměleckou povahu.
Žádný text ani obrázky, které by povzbuzovaly nebo oslavovaly užívání / zneužívání drog. Žádné nadměrné násilí.
Žádný urážlivý nebo hanlivý obsah. Žádný obsah, který lze rozumně považovat za obtěžující, výhružný nebo jinak škodlivý.
Žádná nenávistná řeč. Žádný obsah, který lze rozumně považovat za diskriminační na základě rasy, etnického původu, národního původu, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity nebo zdravotního postižení. Žádný obsah, který by porušoval nebo povzbuzoval někoho jiného, ​​aby porušil jakýkoli zákon.
Jakékoli produkty, které jsou výše uvedenými pravidly považovány za nepřijatelné nebo jsou považovány za urážlivé nebo nevkusné na základě jediného úsudku AISOPE, budou zrušeny a odstraněny z Marketplace s oznámením nebo bez upozornění

ODDÍL 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE
Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami prohlašujete, že dosáhnete minimálního věku plnoletosti ve vašem státě nebo provincii bydliště, nebo že jste plnoletý ve vašem státě nebo provincii bydliště a že jste nám dali souhlas, některý z vašich nezletilých závislých, kteří používají tento web. Naše produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neautorizovaným účelům, ani nesmíte při používání Služby porušovat zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód ničivé povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo kdykoli z jakéhokoli důvodu odmítnout službu komukoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu po sítích vždy šifrovány.
Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webu, přes který je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu .
Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nebudou tyto Podmínky nijak omezovat ani jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ
Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.
Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našem webu.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽBY A CEN
Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.
Nebudeme odpovědní vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby. Po zakoupení produktu vám můžeme dát za příplatek možnost koupit si v našem obchodě další produkt, můžete tento upsell podle vlastního uvážení přijmout nebo odmítnout.

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)
Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi Vrácení zboží a Vrácení peněz.
Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objeví v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, a to na základě výhradního uvážení nás. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného vámi zakoupeného nebo získaného materiálu splní vaše očekávání, nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

ODDÍL 6 - PŘESNOST FAKTURACE A ÚČETNÍ INFORMACE
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle našeho výhradního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla uvedeného v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výlučného úsudku zdají být zadávány prodejci, prodejci nebo distributory.
Souhlasíte s poskytováním aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací vašeho účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další informace naleznete v našich Zásadách pro vracení zboží.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemonitorujeme, nemáme žádnou kontrolu ani vstupy.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakékoli podpory. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je výhradně na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a souhlasit s nimi.
Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydávání nových nástrojů a zdrojů. Tyto nové funkce a / nebo služby budou rovněž podléhat těmto Obchodním podmínkám.

ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály třetích stran.
Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Než se zapojíte do jakékoli transakce, pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na tuto třetí stranu.

ODDÍL 9 - KOMENTÁŘE UŽIVATELE, ZPĚTNÁ vazba A DALŠÍ PŘEDKLÁDÁNÍ
Pokud na naši žádost pošlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez vašeho požadavku odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Jsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrné komentáře; 2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušující duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Obchodní podmínky.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádné právo žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než sami sebe, ani jinak zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli vaše komentáře a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře od vás nebo od jakékoli třetí strany.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ INFORMACE
Vaše zadávání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami Ochrana osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše zásady Ochrana osobních údajů.

ODDÍL 11 - CHYBY, PŘESNOSTI A OMISE
Na našem webu nebo ve Službě mohou občas být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo chyby, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu, přepravních časů a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali svou objednávku) . Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, doplňovat nebo vyjasňovat informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu, mimo jiné včetně informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu by nemělo znamenat, že všechny informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ
Kromě dalších zákazů stanovených v Obchodních podmínkách máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah:
(a) k jakýmkoli nezákonným účelům;
(b) vybízet ostatní, aby prováděli nebo se účastnili jakýchkoli nezákonných činů;
(c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky;
(d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních;
(e) obtěžovat, zneužívat, urážet, škodit, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení;
(f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace;
(g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu;
(h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních;
(i) spamovat, phishovat, pharmovat, pretextovat, spiderovat, procházet nebo škrábat;
(j) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely;
(k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme, nezaručujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat při používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že můžeme čas od času službu odstranit na dobu neurčitou nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.
Výslovně souhlasíte s tím, že používání služby nebo její nemožnost je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby dodávané prostřednictvím služby jsou (s výjimkou výslovně uvedených) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli vyjádření, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušení.
V žádném případě nenese společnost AISOPE CO., LTD, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní , zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlých zisků, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak , vyplývající z vašeho používání kterékoli ze služeb nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí této služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když je o jejich možnosti informováno. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit společnost AISOPE CO., LTD a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitele, agenty, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, neškodné z jakéhokoli nároku požadovat, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, jakoukoli třetí stranu v důsledku nebo z důvodu vašeho porušení těchto Obchodních podmínek nebo dokumentů, které obsahují jako reference, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST
V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek shledáno jako protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v nejvyšším možném rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Obchodních podmínek, takové rozhodnutí nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli dalších zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ
Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné, dokud nebudou ukončeny vámi nebo námi. Tyto Obchodní podmínky můžete kdykoli ukončit oznámením, že si již nepřejete využívat naše Služby, nebo že přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto Obchodních podmínek, nebo máme podezření, že jste tak neučinili, můžeme také tuto dohodu kdykoli bez předchozího upozornění ukončit a zůstanete odpovědní za všechny částky splatné a včetně data ukončení; a / nebo podle toho vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 - CELÁ DOHODA
Pokud nás nevyužijeme nebo nevymáháme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Obchodních podmínek, neznamená to vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Tyto Obchodní podmínky a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na tomto webu nebo ve vztahu ke Službě představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí Obchodních podmínek).
Nejasnosti při výkladu těchto Obchodních podmínek nelze vykládat proti navrhující straně.

ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Spojeného království a České Republiky.

ODDÍL 19 - ZMĚNY V Obchodních podmínkách
Nejnovější verzi Obchodních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Obchodních podmínek zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup na naši webovou stránku nebo ke Službě po zveřejnění jakýchkoli změn v těchto Obchodních podmínkách představuje přijetí těchto změn

Kontaktujte nás

Oprávněn zastupovat: Alex Burman
Adresa kanceláře: 41 Devonshire Street Ground Floor Office 1 London, W1G 7AJ, United Kingdom
E-Mail: sales@aisope.cz
Doba odezvy: do 48 hodin
Telefon: +447761980356
Čas: pondělí - pátek, 9:00 - 18:00 (GMT+2)